-

Engellilere Destek Ve Yardım Derneği

(ENDES)

Misyonumuz

Engellilere Destek ve Yardım Derneği olarak, engin bilgi ve deneyim birikimimiz ile evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa çerçevesinde , uluslar arası sözleşmelere , ulusal plan ve politikalara , sosyal değişme ve gelişmeye göre, insan hakları temel ilke ve esasları ile hizmet vermek.

Nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken engelli birey ve ailelerin ; maddi , manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde , sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan derneğimiz engelliler alanı ile ilgili olan kişi ve kurumlar ile iş birliği içerisinde yürütmek.

Vizyonumuz

Engellilere verilen hizmet politikasına uyumlu çalışmaların belirlenmesi , uygulanması ve kişi ve kurumlar arası koordinasyona dikkat ederek , Engellilere Destek ve Yardım Derneğimizin tüm engelli ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olmasını sağlayan , bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelebilmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti uluslar arası standartlarda sunan bir sivil toplum kuruluşu olmak.

İlkelerimiz

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi çerçevesinde insan haklarına , evrensel hukuk ilkelerine ve uluslar arası sözleşmelere bağlı çalışmak,

2. Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalmak,

3. Bilimsel bilgiye dayalı ve sürdürülebilir hizmet vermek,

4. İşbirliğine açık, tarafsız ve şeffaf olmak,

5. Tüm hizmet verilen engellilerin ve çalışanların memnuniyetini sağlamaktır.

Etkinliklerimizden düzenli olarak haberdar olmak için bültenimize e-mail adresinizle kayıt olabilirsiniz:        KAYDOL